Säker och effektiv sanering

Social sanering - Asbest - Rivning - Mögel

Säker och effektiv sanering

Social sanering - Asbest - Rivning - Mögel

Ansvarsfull sanering i Norrköping

Välkommen till företaget som är specialister på sanering i Norrköping. Vi har lång erfarenhet av olika typer av sanering och tar både större och mindre uppdrag. Asbestsanering, mögelsanering, luktsanering, sanering av fuktskador, social sanering – vi har breda kunskaper och lång erfarenhet av att sanera hela fastigheter och enskilda bostäder.

Vi utför sanering åt företag, privatpersoner, myndigheter, fastighetsägare och BRF:er.

Välkommen att kontakta oss för en offert på sanering i Norrköping!

Våra saneringstjänster

  • Asbestsanering
  • Luktsanering
  • Avfuktning
  • Mögelsanering
  • Fuktskador

Mångårig erfarenhet av sanering

Vi är ett företag där alla anställda har mångårig erfarenhet av sina respektive arbetsområden. Vi har tillstånd och relevanta certifikat för att utföra dessa tjänster.

Vårt mål är att människor ska vända sig till oss oavsett hur stor sanering de är i behov av. Vi anpassar oss alltid och är flexibla med arbetstider för att störa kunderna så lite som möjligt i deras vardag.

Som privatperson kan du anlita oss för en sanering och använda dig av ROT-avdraget. Genom att utnyttja ditt ROT-avdrag kan du dra av en stor del av den totala kostnaden för saneringsarbetet. Vi drar beloppet redan på fakturan och tar hand om det administrativa.

sanering norrköping

Vi lägger upp en tydlig plan

När vi utför ett saneringsuppdrag har vi alltid en tydlig plan från start till mål. Vi börjar med ett besök på plats där vi inspekterar fastigheten och lämnar ett offertförslag. Vid detta besök bestämmer vi också om det kommer att behövas en container till uppdraget och var den kan komma att stå.

När du har godkänt offerten planerar vi ett passande datum och börjar själva saneringsarbetet. När vi är klara är det kundens tur att godkänna utfört arbete.

Sanering i Norrköping kräver kompetent personal med rätt utrustning. Våra medarbetare vet precis hur en sanering ska utföras på bästa möjliga sätt. Vi arbetar alltid med kunden i fokus och tar alltid hänsyn och är försiktiga med bostaden, värdesaker och personliga föremål. Våra kunder ska alltid känna sig trygga med att jobbet utförs på ett korrekt sätt.

Rak och tydlig kommunikation i fokus

För oss är det alltid viktigt att ha en rak och tydlig kommunikation med kunden. Genom att hela tiden informera om vad vi gör så blir risken för missförstånd liten. Under ett saneringsarbete kan det uppstå en hel del överraskningar – därför är kommunikationen extra viktig.

Vi har även stort erfarenhet av sanering som kräver speciell hantering, exempelvis socialsanering i vanvårdade bostäder och smittsanering för att undvika spridning av sjukdom. Vi utför såväl akuta insatser som totalsaneringar.

Extra noga med social sanering

Socialsanering är en typ av sanering som utförs på grund av social sanering eller dödsfall. Det kan handla om bostäder som en tidigare boende tvingats flytta ifrån efter långvarig nedsmutsning, stor förekomst av kroppsvätskor, djuravföring och liknande. Situationer som ofta är präglade av stort socialt elände och kräver extra insatser för att det ska bli beboeligt igen. Vi utför social sanering i Norrköping med stor omsorg och hänsyn till alla berörda. Tystnadsplikt är ett måste.

Vi utför även sanering i offentliga utrymmen där snabb och korrekt hantering är ett måste.

Ett brett utbud saneringstjänster

Asbest, PCB, mögel, klotter – vi utför alla typer av sanering. I alla typer av sanering krävs många olika kunskaper för att kunna åtgärda de olika problem som kan uppstå. Vi har de rätta kunskaperna och den rätta utrustningen för att lyckas med alla typer av sanering.

Vi är rustade för all typ av sanering och kan hantera det mesta: brandskador, olja, vatten, inbrott, dålig lukt, fasadrengöring, röta med mera. Vi hjälper dig med den sanering som behövs så att du kan syssla med roligare saker.

Är du i behov av sanering i Norrköping? Välkommen att kontakta oss redan idag!

Kompetent sanering vid rivning och renovering