Rivning Norrköping

Specialister på rivning

Vid sidan av våra saneringstjänster så utför vi även rivning, alltid enligt gällande regler för arbetsmiljö och avfallshantering.

Här är några av de rivningstjänster vi utför:

  • Rivning i samband med renovering
  • Pannrivning
  • Tankrivning
  • Rivning vid ombyggnad eller skada

Vi utför alla former av rivningsarbeten

Vi hjälper privatpersoner och företag med alla typer av rivning, från att kapa gips i väggar till att riva ut hela kontorslandskap när det ska renoveras på företaget.

Med hjälp av effektiva metoder som inplastning och dammfällor undviker vi spridning av damm och andra partiklar. Vi använder även undertrycksventilation med hjälp av luftrenare samt luftslussar.

Är du orolig för mycket buller i samband med rivningsarbetet? Vi ser till att bullriga arbeten sker i överenskommelse med kunden för att störningarna ska bli så små som möjligt.

Säkerheten är i fokus för oss

När vi utför en rivning säkerställer vi alltid att allt kommer att genomföras på ett säkert sätt. Vi kartlägger vilka material som ska rivas och om det eventuellt förekommer några farliga ämnen som exempelvis PCB eller asbest. När vi har rivit klart så grovstädar vi och transporterar bort och återvinner miljöfarligt avfall.

Rivningsarbetet dokumenteras noga och bilder tas före, under och efter arbetet. Vi utför dessutom egenkontroll för att vara säkra på att alla moment har utförts på ett korrekt sätt.

Rivningsarbeten med säkerhet och miljö i fokus